Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van de afspraak. De assistente doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten.

Indien u meerdere klachten of vragen hebt, kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak. De assistente zal hier dan rekening mee houden.

LET OP: uw gesprek kan worden opgenomen voor leer- en trainingsdoeleinden.


Spoed

Het spoednummer is te bereiken via het algemene telefoonnummer waarbij u in het menu kiest voor optie 1. Dit nummer wordt tijdens praktijkuren altijd met voorrang opgenomen. Gebruik dit nummer niet voor reguliere vragen. Bij verwonding of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.


Spoed buiten kantoortijden

In het geval van spoed ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen, verzoeken wij u contact op te nemen met de huisartsenpost in Zwolle, telefoonnummer 0900-333 6333.


Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kunt u met de assistente overleggen of de huisarts een huisbezoek kan afleggen.  Belt u voor de aanvraag van een huisbezoek voor 10.00 uur. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Telefonisch spreekuur

Indien u de dokter voor korte vragen telefonisch wilt spreken kunt u dit kenbaar maken aan de assistente . Zij zal met u overleggen over de afspraak. De huisarts zal in de middag telefonisch contact met u opnemen.


Assistente spreekuur

De assistente heeft elke dag spreekuur van 9:00 uur tot 10.30 uur. U dient voor het bezoek van het spreekuur een afspraak te maken. Bij de assistente kunt u terecht voor verschillende klachten, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, wonden, injecties, wratten aanstippen, bloeddruk meten en het bepalen van het Hb en de glucose.


Praktijkondersteuner Somatiek

Bij de praktijkondersteuner somatiek kunt u terecht voor chronische zorg, zoals Diabetes Mellitus type 2, hart- en vaatrisico en astma/COPD. Daarnaast kunt u bij de praktijkondersteuner terecht wanneer u wilt stoppen met roken. De praktijkondersteuner kan u hier op een passende manier in begeleiden.


Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ biedt begeleiding als er sprake is van psychische problemen. U kunt terecht bij de praktijkondersteuner na verwijzing van de huisarts.